Общи условия

Общи условия

1. Посещавайки електронният магазин и използувайки предоставяните услуги, клиентите приемат общите условия за ползване.
2. Електронният магазин извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.
3. Всички артикули в електронният магазин  могат да се използуват съгласно целите за които са предоставени и не могат да бъдат копирани и използувани за търговски цели извън сайта.
4. Електронният магазин има право да променя по всяко време цените, сроковете и условия касаещи изпълнението на поръчките и използуването на сайта. Клиента дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използуването на сайта.
5.  Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични.